De organisatie voor De Biltse Schooldag van de duurzaamheid is in volle gang. Vanuit alle kanten ontvangen we positieve en enthousiaste reacties. En we hebben veel partijen gevonden die graag mee willen werken aan deze schooldag, in de vorm van een excursie of gastles voor de leerlingen. We stellen ze één voor één voor en beginnen met Korenmolen De Kraai.

Korenmolen DeKraai

Molenaar Ron Leeuwenkamp vertelt enthousiast over zijn molen: “De Kraai is een windkorenmolen die alleen met behulp van de wind tarwe maalt tot volkorenmeel ten behoeve van o.a. de productie van brood.

De molen werd in 1839 gebouwd in Amsterdam voor het malen van tarwe ten behoeve van voedselvoorziening voor de plaatselijke bevolking.

In 1879 is de molen gesloopt in verband met uitbreiding van de stad en in 1880 herbouwd in Westbroek waar de molen hoofdzakelijk mais, rogge en tarwe maalde ten behoeve van veevoer.

In 1956, toen zou de molen eigenlijk gesloopt worden, is onder auspiciën van de vereniging De Hollandsche Molen in Amsterdam de molen omgebouwd ten behoeve van de opwekking van elektriciteit. Dit heeft de molen tot 1970 gedaan. In die periode werd er niet meer in de molen gemalen.

Tegenwoordig na diverse grotere en kleinere restauraties, is de molen weer maalvaardig, dat wil zeggen; de molen kan weer, met behulp van windkracht, malen.

Waarom willen wij graag meedoen met De Biltse Schooldag van de duurzaamheid?

Wij doen mee om de kinderen te laten zien hoe er al lang geleden werd geëxperimenteerd met het duurzaam opwekken van energie. Naar aanleiding van dit experiment zijn de hedendaagse windturbines ontstaan. Ook werd er weer op duurzame wijze, door middel van hergebruik van een oude molen, een ‘nieuwe’ molen in Westbroek gebouwd. En ook natuurlijk door alleen op windkracht machines, in dit geval een molen, te laten draaien.”