Julianaschool

Bilthoven

“Kinderen leren graag: leren van anderen en leren door doen. Wij vinden het belangrijk dat we met iedere leerling een direct open en menselijk contact hebben. Dat de verstandhouding goed is en dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten.”

De Nijepoort

Groenekan

“De Nijepoort is een moderne, kleinschalige openbare basisschool omringd door groen. Bij ons staat de leerling aan het roer! We hechten sterk aan een veilige sfeer creëren en werken gericht aan zelfstandigheid en zelfsturing.”

St. Michaël

De Bilt

“Wij werken vanuit de overtuiging dat de mens in de kern goed is: iedereen is een uniek persoon met eigen talenten. We kijken naar kinderen met optimisme; wat heeft dit kind van ons nodig om te kunnen uitgroeien tot een harmonieus en gelukkig mens.”

De Bosbergschool

Hollandsche Rading

“Op de Bosbergschool kan ieder kind zich veilig voelen en heeft het maximale ontplooiingskansen. In een groene omgeving streven wij na ieder kind de kennis en vaardigheden te geven die het nodig heeft om tot bloei te komen in de maatschappij.”

WereldKidz Kievit

Maartensdijk

“Wij zijn een kleinschalige school die als visie heeft: ‘De opbrengst dat ben ik.’ Ons onderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij cognitieve en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei.”

Het Zonnewiel

De Bilt

“Onderwijs op onze vrijeschool gaat verder dan alleen goed leren lezen en rekenen. We stimuleren kinderen om zich breed te ontwikkelen en hun eigen talenten te ontdekken. We zetten in op vaardigheden waar je de rest van je leven plezier van hebt”

Patioschool De Kleine Prins

De Bilt

“Onze visie op het onderwijs wordt geïnspireerd door het verhaal van “De Kleine Prins”. Geïnspireerd door dit verhaal werken wij samen met ouders en kinderen aan samenwerking, verbondenheid, creativiteit, ontwikkeling, eigenheid en verantwoordelijkheid.”

Van Dijckschool

Bilthoven

“Onze leerlingen ontwikkelen hun eigen waarden door stil te staan bij onderwerpen als vriendschap, gevoelens, arm en rijk, oorlog en vrede, religies, etc. Respect voor elkaar en voor de verschillende meningen en religies staat daarbij centraal.”

Groen van Prinstererschool

De Bilt

“Een moderne school in een traditioneel jaren ’30 jasje. We zijn een school waar met plezier samengewerkt wordt aan zelfstandigheid, ontwikkeling en groei in een veilig pedagogisch klimaat.”

School met de Bijbel

Maartensdijk

“Het is onze visie en ambitie om voor alle leerlingen een passend aanbod te realiseren, binnen een voor leerkrachten haalbare klassikale setting. We weten dat bij alle onderwijsinspanningen Gods zegen onmisbaar is.”

Montessorischool Bilthoven

Bilthoven

“Wij zijn een warme, kleinschalige school met negen groepen, gelegen aan de rand van het bos. De kern van ons onderwijs is gericht op de uitgangspunten van Maria Montessori: ‘Leer mij het zelf te doen’ en verwondering.”

Wereldwijs

Bilthoven

“Het samenkomen van leerlingen, ouders en team in de school biedt samenhang en kansen in het leven en leren van de leerlingen in onze wijk. De leerling en het team moeten het beste uit zichzelf kunnen halen, waarbij we oog hebben voor ieders talenten.”

't Kompas

Westbroek

“Onze school is een kleine school waarin door duidelijke regels, regelmaat en rust een positieve en veilige sfeer hangt. Binnen onze kleine school wordt kwaliteit geleverd en er is oog voor het tot bloei laten komen van elk kind.”

De Rietakker

De Bilt

“Op De Rietakker mag iedereen zijn talenten inzetten en ontwikkelen. Hier wordt creatief denken gestimuleerd. Door samen te werken leer je van elkaar, doe je ideeën op, word je sterker.”